1 1 1 1 1
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به اهداف شرکت، زمینه‌های فعالیت شرکت بشرح زیر است:
     1.  انجام پروژه‌های نرم‌افزار و برنامه‌نویسی؛
     2.  آموزش مهارتهای کامپیوتری (سخت‌افزار، انواع نرم‌افزار، شبکه و اپراتوری)؛
     3.  ارائه خدمات تخصصی شبکه (امنیت شبکه و سیستم، سخت‌افزارهای مرتبط، بهینه‌سازی و ...)؛
     4.  انجام پروژه‌های تخصصی اینترنت و Web؛
     5.  انجام پروژه‌های MultiMedia و تبلیغاتی؛
     6.  مشاوره به مشتریان واقعی بازار کامپیوتر؛
     7.  فروش سخت‌افزار و ارائه خدمات مربوط به آن؛

مشتریان ما